gunem catur

Gunem catur..

Malem Minggu kabeneran halodo langit bengras di pasieup ku lobana bentang, matak betah nu ngabungbang. Pon kitu pisan kaayaan Minggu ka tukang di teras hareup imah Jang Asep anu nyangharepan warung rame ku anu ngobrol.

Obrolan anu teu puguh hulu buntutna koma beuteungnamah geus jadi ciri dina unggal riungan anu teu formal. Enya da euweuh anu ngondangna daratan sewang sewangan. Anu milu ngobrol salah saurangna bujangan keneh sebut we ngaranamah Idot.

Obrolan nu pinuh ku heureuy tapi teu poho sok di selang ku masalah beja beja anu di wartakeun dina Televisi. Warta anu ayeuna jadi bahan omongan nyaeta masalah rek naekna harga Minyak (BBM). Seru ngabandunganana teu sirik kabeh anu hadir milu nimbrung ngedalkeun ka teu panujuanana. Kaharti lebah dinyanamah jeung  alesanana hampir kabeh sarua yen mun harga minyak naek sok di teruskeun ku naekna harga barang barang sejen.

Jang Idot anu ti tadi ukur ngabandungan bari sakali sakali ngahaminan pok nyarita “Lengkap sudah penderitaanku”.Anu hadir harita teu ngarti naon anu di maksud ku Jang Idot, lain teu ngarti basana tapi teu ngarti maksudna. Mang Umar anu diuk bari nyarande kana tihang tumanya “Maksudna naon Jang ngomong kituteh ?”. Jang Idot nu ti tadi nukangan terus malik nyanghareup ka forum waduh mani di sebut forum sagala hehe nya di robah atuh ka nu hadir sadaya. Pok Jang Idot nyarita “Begini saudara saudaraku, seperti yang saudara saudara nyaho yen kuringteh bujangan keneh, tapi najan hirup nyorangan ari ngarasakeun peurihna hirupmah eunggeus. Contona sering teu boga duit ulah ulah keur mahugi sakalieun keur meuli pulsage teu mampu/ripuh ayeunateh. Komo deui engke meureun mun harga barang naraek kabeh jigana beuki ripuh bae sayateh. Terus mun leuwih jauh anu tadina hayang buru buru rarabi kapaksa di tunda sampai batas waktu yang tidak di tentukan. Mengingat ya itu tadi ngarasa sieun teu bisa ngipayahan keluarga. Nya pan jadi lengkep penderitaan sayateh hehehe”. Di tungtungan ku ngahehe mungkas omonganana.

Jang Asep anu ngarti pok ngawalonan “Jang, ari jalmamah pada mawa milik masing masing ngan anu ngabedakeun hiji jelema jeung jelema anu lianateh, boga milikna aya anu gede jeung aya anu leutik, kusabab eta ulah putus pangharepan sing yakin kanu kagungan urang yaeta Alloh SWT”.

Jang Idot nembal deui “Enya Kang dina lebah dinyanamah kuringge yakin, ngan kekeuh eta kayakinanteh acan buleud, sabab kiwarige keur hirup nyorangan hirupteh asa seuseut komo deui mun hirup kudu nanggung keluarga. Asa can sanggup Kang di tambah deui lamun beubeulieun kabeh naek waduuhhh weureu Kang”.

Pa Dayat anu pangkolotna dina eta paguneman pok nyarita “Enya kahayangmah Minyakteh ulah jadi naek, cik pamarentahteh sing karunya ka jalma jalma model urang anu teu boga panghasilan anu pasti”.

Kabeh nu hadir ngahaminan malah pok deui Jang Idot nembal “Enya pa cing atuh sing karunyaeun pamarentahteh ka kuring, tampung jalma jalma model kuring bere pagawean bari jeung di gajih ngarah kuring jadi boga pangala anu pasti. Ulah jiga kiwari aya nu nitah boga duit euweuh nu nitah ngegel curuk”.

Ieu gunem catur henteu nepi kadinya mun terus di tulis panjang keneh, ngan nulisna kaburu dangkeul cag di tunda nepi kadieu..

Dua Bahasa

SUNDA –>INDONESIA 

acan — belum

diuk — duduk

anu — yang

ayeuna — sekarang

bahan — bahan

bari — sambil

basana — bahasanya

beja — kabar

bengras — terang

bentang — bintang

bere — beri

betah — kerasan

beuteung — perut

boga — punya

bujangan — bujangan

buleud — bulat

buntut — ekor

buru buru — segera

cangkeul — pegel

ciri — tanda

contona — contohnya

curuk — jari

di selang — di selingi

di wartakeun — di kabarkan

dina — dalam

duit — uang

engke — nanti

enya — iya

eta — itu

eunggeus — sudah

euweuh — tiada

gede — besar

geus — sudah

gunem catur — ngobrol

hadir — hadir

halodo — kemarau

hareup — depan

harga — harga

harita — saat itu

hayang — ingin

heureuy — becanda

hiji — satu

hirup — hidup

hulu — kepala

imah — rumah

jadi — jadi

jalma — manusia

jauh — jauh

jeung — dan

jigana — sepertinya

kaayaan – situasi

kabeh — semua

kabeneran — kebetulan

kadinya — disitu

kagungan — mempunyai

kaharti — di mengerti

kana — pada

kapaksa — terpaksa

karunya — kasihan

keluarga — keluarga

keneh — masih

keur — untuk

kitu — begitu

kiwarige — sekarang

komo deui — apalagi

ku — oleh

kuring — saya

lain — bukan

langit — langit

lengkep — lengkap

leutik — kecil

leuwih — lebih

liana — lainya

loba — banyak

maksud — maksud

malem — malam

malik — berbalik

masalah — perkara

matak — menyebakan

mawa — membawa

meuli — beli

meureun — sepertinya

milik–  rizki

milu — ikut

minyak — minyak

model — seperti

mun — kalau

mungkas — mengakhiri

naek–  naik

najan — biarpun

naon — apa

nembal — menjawab

nepi — sampai

ngabandungan — menyimak

ngabedakeun — membedakan

ngabungbang — begadang

ngahaminan — mengaminkan

ngarah — supaya

ngaranamah — namanya

ngarasa — merasa

ngarasakeun — merasakan

ngarti — mengerti

ngawalonan — mejawab

ngedalkeun — mengutarakan

ngegel — gigit

ngipayahan — menafkahi

ngobrol — ngobrol

ngondang — undang

nimbrung — andil

nu — yang

nukangan — membelakangi

nyaeta — yaitu

nyaho — tahu

nyangharepan — menghadapi

nyanghareup — menghadap

nyarande — bersandar

nyarita — bicara

nyorangan — sendiri

obrolan — obrolan

omongan — perbincangan

omonganana — perkataanya

pagawean — pekerjaan

pangala — penghasilan

pangharepan — harapan

panghasilan — pendapatan

pangkolotna — tertua

panuju — setuju

pasieup — di hias

peurih — perih

pinuh — penuh

pisan — sangat

poho — lupa

pon — begitu juga

putus — putus

rame — ramai

rarabi — berumah tangga

rek — akan

riungan — pertemuan

sabab–  sebab

sadaya — semua

sakali sakali — sesekali

sanggup — sanggup

sarua — sama

saurang — seorang

sebut — sebut

sejen — lain

sering — sering

seuseut — tersendat

sewang sewangan — sendiri sendiri

sieun — takut

sok — suka

tadi — tadi

tapi — tapi

teras — teras

terus — terus

teu puguh — tidak karuan

teusirik — hampr

teu — tidak

ti — dari

tihang — tiang

tukang — belakang

tumanya — bertanya

tunda — tunda

tungtung — akhir

ukur — hanya

ulah — jangan

ulah ulah — jangankan

unggal — setiap

urang — kita

warta–  kabar

warung — warung

we — saja

weureu — mabok

nyaeta — yaitu

yakin — yakin

About kangyan
hanya seorang awam yang suka menulis sebelum tidur... menulis tentang apa saja, dari yang di dengar, di lihat dan di rasakan... bentuk tulisan sekedar ekspresi pemberontakan yang hanya tersalur lewat tulisan...

8 Responses to gunem catur

 1. elfarizi says:

  wilujeng ngaraosan BBM naek hahaha 😀

 2. ~Amela~ says:

  aduh kang.. saya ga ngerti tulisannya.. sama sekali..

  • uyayan says:

   bahasa Sunda mel…

   isi tulisan hanya menceritakan tentang beberapa orang yang sedang ngobrol..
   dalam obrolan itu salah satu yang jadi topiknya masalah bbm yang mau naik..
   mereka rata rata tidak setuju kalau bbm naik.

 3. jayireng says:

  waduh agak ribet ngebacanya nih.. #kagak ngarti ☹

 4. Ely Meyer says:

  wadew … nggak ngerti aku mas artinya , nggak ada terjemahannya ? 😦

yang sudah baca di tunggu komenya,,,,,, terima kasih.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: